Standart

Frakcja 25-60 mm
Wartość opałowa 25 MJ/kg

Extra

Frakcja 50-150 mm
Wartość opałowa 25 MJ/kg

Baltijos žirnis

Frakcja 5-25 mm
Wartość opałowa 25 MJ/kg

Baltijos Kaitra

Frakcja 13 - 50 mm
Wartość opałowa 25 MJ/kg

DPK

Typ DPK
Pochodzenie Rosja
Frakcja 50-200 mm
Wartość opałowa 26 MJ/kg

DPKO

Typ DPKO
Pochodzenie Rosja
Frakcja 50-300 mm
Wartość opałowa 26 MJ/kg

DOM

Typ DOM
Pochodzenie Rosja
Frakcja 16-50 mm
Wartość opałowa 24 MJ/kg

SSOM

Typ SSOM
Pochodzenie Rosja
Frakcja 13 - 50 mm
Wartość opałowa 26 MJ/kg